SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Walne Zebranie Członków RLGD „Morze i Parsęta” w dniu 07 listopada 2016 r.

Zarząd SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu na podstawie §15 pkt. 2  Statutu, zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 07 listopada (poniedziałek) 2016 r., które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 17:00, drugi termin 17:15

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania  oraz członków komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie Rozporządzenia Ministra Czytaj dalej...

Szkolenie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 11.10.2016 r.

W  dniu 11 października 2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyło się szkolenie pt. „Koszty bieżące i aktywizacja dla RLGD w ramach PO Rybactwo i Morze”.  Ministerstwo reprezentowali między innymi Pan Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa oraz pracownicy poszczególnych departamentów. W szkoleniu udział wzięła Pani Beata Mieszkowska – kierownik biura SRLGD „Morze i Parsęta”. Podczas spotkania omówione zostały główne regulacje rozporządzenia dot. wdrażania priorytetu 4 PO ryby 2014-2020, wniosek o dofinansowanie – Czytaj dalej...

Studia podyplomowe „ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA”

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur  na studia podyplomowe „ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Studia kierowane są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich  i licencjackich zainteresowanych pracą w sektorze rybackim, PZW, w organizacjach samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Przewidywany czas trwania studiów:

  • Studia są dwusemestralne.
  • Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym raz w miesiącu, w Czytaj dalej...