SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

POWSTAŁA ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Wzorem lat ubiegłych, powołana została Zachodniopomorska Sieć Rybackich Lokalnych Grup Działania. W dniu 18 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, odbyło się spotkanie inaugurujące to wydarzenie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania, tj. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka,  Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego oraz przedstawiciele Samorządu Województwa w osobach: Andrzej Binka, Krzysztof Berest, Justyna Jakubowicz-Dziduch oraz Czytaj dalej...

Minister MGMiŻŚ w Kołobrzegu

W dniu 16 listopada b.r. Minister Marek Gróbarczyk odbył roboczą wizytę w Kołobrzegu. W sali Mariny Solnej szef resortu spotkał się z rybakami, by omówić pilne sprawy związane ze sposobem podziału ogólnych kwot połowowych, które obowiązywać będą rybaków polskich od 2017 r. Minister w swoim wystąpieniu uprzedził rybaków, że w perspektywie najbliższych kilku lat rybołówstwo polskie czeka trudny okres. Jednocześnie podkreślił, że resort którym kieruje podejmie działania wspierające polskich rybaków. Na takie wsparcie mogą liczyć zwłaszcza rybacy małych jednostek łodziowych. Czytaj dalej...

07.11.2016 r. Walne Zebranie Członków SRLGD „Morze i Parsęta”

                W dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kołobrzegu czterdziestu członków Stowarzyszenia spotkało się w sali konferencyjnej Ratusza.

                Przewodniczącym spotkania był Prezes RLGD Pan Bogdan Błaszczyk, który omówił Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 06 września 2016 r. oraz perspektywę Czytaj dalej...