SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju . LSR wraz z załącznikami znajdziecie Państwo poniżej. Wszystkie proponowane zmiany w tekstach wyróżnione są kolorem.  Prosimy o zapoznanie się z Kartą Uwag i wypełnioną odesłać lub dostarczyć do biura SRLGD przy ul. Dworcowej 12, do dnia 06 października 2017 r. do godz. 15,00. 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU:  LSR

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR:   Czytaj dalej...

Spotkanie konsultacyjne dla grupy defaworyzowanej

Mimo szerokiej informacji o spotkaniu konsultacyjnym dla grupy defaworyzowanej tj. osób do 35 r.ż oraz powyżej 50 r.ż, spotkanie nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem. Liczymy na to, że osoby z tak zdefiniowanej grupy uwagi do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przekażą drogą mailową na adres biura stowarzyszenia. 

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” jest w trakcie procedury zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, w dniu 27 września 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie konsultacyje z przedstawicielami sektora rybackiego, które zaowocowało propozycjami do zmian w LSR. 

Dziękujemy Organizacji Rybaków Łodziowych Producentów Rybnych sp. z o.o. za udostępnienie sali.