SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Zatwierdzenie zmian w LSR

Podpisaniem w dniu 28 listopada 2017 r. aneksu do Umowy Ramowej nr 51/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r., zakończył się proces zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Wszystkie zaktualizowane dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Lokalna Strategia Rozwoju:   http://morzeiparseta.pl/lokalna-strategia/lokalna-strategia-rozwoju-3/

 Załączniki do LSR:     http://morzeiparseta.pl/zalaczniki-do-lsr/

Lokalne kryteria wyboru, karty ocen operacji :   http://morzeiparseta.pl/media/

Harmonogram naborów wniosków:   http://morzeiparseta.pl/umowa-o-warunkach-i-sposobach-realizacji-lsr/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

Podpisane umowy o dofinansowanie

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z beneficjentami z terenu funkcjonowania Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”. Była to Firma BL Serwis Barbara Aleksiuk z Kołobrzegu, która otrzymała środki na „Budowę wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn, w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów” oraz Mariusz Madejczyk z Ustronia Morskiego na „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez przebudowę budynku gospodarczego na budynek usług turystycznych”.   Czytaj dalej...

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia


                                                                                                                     Boże Narodzenie 690

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń życzą,Zarząd i Pracownicy
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

II nabór wniosków

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.morzeiparseta.pl  w zakładce „nabory wniosków”. 

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 15 stycznia – 09 lutego 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia w załączeniu. 

ogłoszenie o II naborze wniosków 2017