SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończonym II/2017 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 15.01.2018 r. – 09.02.2018 r.,  w zakresie:

 

Cel ogólny LSR

Cel szczegółowy LSR

Przedsięwzięcie LSR

Limit środków przeznaczonych na dane przedsięwzięcie w ramach ogłaszanego naboru

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji

Cel, zgodnie z rozporządzeniem

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.1 Utrzymanie i Czytaj dalej...

Koniec naborów!!!

W ubiegły piątek, tj. 09 lutego 2018 r. zakończył się II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie.  Wpłynęło 19 wniosków na ogólną kwotę 2 497 019,66 zł w tym kwota dofinansowania 1 220 119,48 zł. Największym zainteresowaniem cieszyło się przedsięwzięcie 1.2.1 – Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, na które złożono 5 wniosków na ogólną kwotę 559724,53 zł, w tym kwota dofinansowania 238436,49 zł. Obecnie trwa proces weryfikacji i oceny złożonych dokumentów . Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie i złożone wnioski.