SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Dzień Kobiet

8 marca 2018

  Wszystkim Paniom życzą Pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 

III posiedzenie Rady Rybackiej

8 marca 2018

W dniu 12 marca 2018 r. o godz. 15.15 w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu, odbędzie się III posiedzenie członków Rady Rybackiej.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Wybór sekretarza
  3. Podpisanie deklaracji bezstronności
  4. Podjęcie uchwał dot. II/2017 naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, ws.;
  5. oceny operacji złożonych przez Wnioskodawców
  6. przyjęcia list operacji zgodnych z Czytaj dalej...