SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Wielkanoc

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą Pracownicy i Zarząd

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

III nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/  w zakładce „nabory wniosków”. 

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 19 kwietnia 2018 r. – 11 maja 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia – III nabór ogłoszenie

Listy rankingowe – II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej, podczas którego podjęto uchwały dot. II/2017 naboru wniosków o dofinansowanie:

  1. Lista operacji zgodnych z naborem i LSR –  II2017 lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji wybranych do dofinansowania  – II2017 lista operacji wybranych do dofinansowania
  3. Protokoły z posiedzenia Rady Rybackiej z dnia: