SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Dzień Kobiet

  Wszystkim Paniom życzą Pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 

III posiedzenie Rady Rybackiej

W dniu 12 marca 2018 r. o godz. 15.15 w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu, odbędzie się III posiedzenie członków Rady Rybackiej.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
 2. Wybór sekretarza
 3. Podpisanie deklaracji bezstronności
 4. Podjęcie uchwał dot. II/2017 naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, ws.;
 5. oceny operacji złożonych przez Wnioskodawców
 6. przyjęcia list operacji zgodnych z Czytaj dalej...

II posiedzenie Rady Rybackiej

06 marca 2018 r. o godz. 15.15 , w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej 12, odbędzie się II posiedzenie Rady Rybackiej. Podczas spotkania omawiana będzie praca Rady Rybackiej, która oceniała wnioski przy pomocy aplikacji Omikron. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ SRLGD „MORZE I PARSĘTA”

w dniu  06.03.2018 r.  

 1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
 2. Sprawy organizacyjne,
 3. Wybór sekretarza
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Omówienie wstępnej oceny wniosków o dofinansowanie dokonanej Czytaj dalej...