SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Odbyło się szkolenie

W miniony piątek. tj. 27 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej, odbyło się szkolenie skierowane przede wszystkim do przyszłych Wnioskodawców, którzy planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach III/2018 naboru, ogłoszonego przez SRLGD „Morze i Parsęta”. Podczas spotkania omówione zostały wszystkie zasady prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku oraz zasady rozliczania przyznanych środków. Każdy uczestnik na bieżąco oraz w drodze konsultacji indywidualnych mógł uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. Szkolenie prowadzone było przez firmę zewnętrzną.  Czytaj dalej...

Walne Sprawozdawcze

W dniu 26 kwietnia 2018 r., w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Tematem głównym było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu. 

 

 

 

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu „Zasady realizacji projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBACTWO I MORZE 2014-2020” , które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 a w godzinach 10.00 -15.00. 

Wstęp wolny. 

plakat szkolenie 27.04.2018

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 pierwszy termin, (17.15 drugi termin), w Sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, ul. Katedralna 12. 

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w WZC , zgodnie z §15 pkt. 11, członka Stowarzyszenia  może reprezentować pełnomocnik wskazany na podstawie pisemnego Czytaj dalej...