SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

II posiedzenie Rady Rybackiej

W dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 15.15, w siedzibie biura stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, odbędzie się II posiedzenie Rady Rybackiej.  

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ 
SRLGD „Morze i Parsęta”

1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór sekretarza.
3. Podpisanie deklaracji bezstronności.
4. Wnioski oraz pozostała dokumentacja konkursowa złożona w trakcie III/2018 naboru WoD– omówienie ocenionych wniosków przy pomocy aplikacji „Omikron”.
5. Ustalenie daty spotkania posiedzenia Rady Rybackiej Czytaj dalej...

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako
„RODO”). Posługiwanie się terminem RODO jest powszechnie używanym skrótem ww.
rozporządzenia. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania
danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Czytaj dalej...

I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończonym III/2018 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 19.04.2018 r. – 11.05.2018 r.,  w dniu 18.05.2018 r. o godz. 15.15. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100, odbędzie się I posiedzenie Rady Rybackiej. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ

SRLGD „Morze i Parsęta”

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Czytaj dalej...

Koniec III/2018 naboru wniosków

W dniu dzisiejszym , tj. 11 maja 2018 r. zakończył się III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie, który trwał od 19 kwietnia 2018 r. Złożono 13 wniosków na ogólną kwotę 2 058 935,18 zł i kwotą dofinansowania 1 235 676,30 zł. 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zaangażowanie i złożenie dokumentacji konkursowej.