SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

I posiedzenie Rady Rybackiej

11 maja 2018

W związku z zakończonym III/2018 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 19.04.2018 r. – 11.05.2018 r.,  w dniu 18.05.2018 r. o godz. 15.15. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100, odbędzie się I posiedzenie Rady Rybackiej. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ

SRLGD „Morze i Parsęta”

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Czytaj dalej...

Koniec III/2018 naboru wniosków

11 maja 2018

W dniu dzisiejszym , tj. 11 maja 2018 r. zakończył się III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie, który trwał od 19 kwietnia 2018 r. Złożono 13 wniosków na ogólną kwotę 2 058 935,18 zł i kwotą dofinansowania 1 235 676,30 zł. 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zaangażowanie i złożenie dokumentacji konkursowej.