SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończeniem IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie, odbędzie się I posiedzenie Rady Rybackiej, które odbędzie się 10 grudnia 2018 r. o godz. 15.15 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady Rybackiej pt.  „Obowiązujące prawo, Lokalna Strategia Rozwoju SRLGD „Morze i Parsęta”, oraz obsługa systemu Omikron”
  3. Sprawy organizacyjne: Czytaj dalej...

Zakończył się nabór wniosków

W dniu 27 listopada o godz. 15.00 zakończył się IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie. Złożonych zostało 10 wniosków na ogólną kwotę pomocy 788 063,00 PLN. Obecnie trwają prace związane z wstępną oceną złożonych dokumentów. Wyniki zostaną zamieszczone na naszej stronie. Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie oraz złożenie wniosków.