SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Listy rankingowe nabór WoD IV/2018

 Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” , na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r., podjęła uchwały dot. wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdziła listy operacji zgodnych z naborem wniosków  i listy operacji do dofinansowania. 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Lista operacji zgodna z naborem

Lista operacji do dofinansowania

 

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej – III posiedzenie RR 19.12.2018

 

 

III posiedzenie Rady Rybackiej

 W związku z zakończeniem IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 13.11.2018 r. – 27.11.2018 r., w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta”, odbędzie się III posiedzenie Rady Rybackiej. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ – 19.12.2018 r.

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”. 
  2. Wybór sekretarza. Czytaj dalej...

II posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończeniem IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  w dniu 17.12.2018 r. o godz. 15.15,  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się  II posiedzenie Rady Rybackiej.

Przewodniczący Rady Rybackiej

Andrzej Olichwiruk

 

PORZĄDEK OBRAD

II POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ SRLGD „MORZE I PARSĘTA

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej Czytaj dalej...