SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Nowości na targach POLFISH 2019 w Gdańsku

Jedyne w Polsce – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH
Targi Spożywczo-Gastronomiczne FOODEXPO

NOWOŚCI NA TARGACH POLFISH 2019:

ELCAR TEAM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | stoisko A77
Nowości istotne dla monitoringu temperatury oraz transportu produktów świeżych i mrożonych.

FACH-PAK Sp. z o.o. Sp. K. | stoisko A53
Trójścienne, monolityczne pojemniki wykonane z tworzywa, wypełnione wewnątrz spienionym polietylenem (PE).
FOSS POLSKA | stoisko A54
Analizatory składu fizykochemicznego do celów znakowania wartością odżywczą oraz oceny świeżości ryb.

MIL-TEK POLSKA Sp. Czytaj dalej...

Absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 17 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD. Najważniejsze uchwały, które zostały podjęte to:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018r.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019r.
  6. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Działania (LSR),
  7. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
  8. w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej,
  9. w sprawie Czytaj dalej...

Podsumowanie prezydencji Lokalnych Grup Rybackich na konferencji w Kołobrzegu

W dniach 15 i 16 maja 2019 r  w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu  odbyła się, organizowana przez nasze Stowarzyszenie, konferencja podsumowująca prezydencję Stowarzyszenia Rybacka  Lokalna Grupa Działania ,, Morze i Parsęta’’ w Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania. Na konferencji  Stowarzyszenie Rybacka  Lokalna Grupa Działania ,, Morze i Parsęta’’, miało zaszczyt gościć m.in. przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrzów i wójtów partnerskich gmin, organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora rybackiego, Czytaj dalej...