SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

V Nabór Wniosków o Dofinansowanie 07.10.2019 r. – 30.10.2019 r. -wybór operacji do dofinansowania

Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” , na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r., podjęła uchwały dot. wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdziła listy operacji zgodnych z naborem wniosków  i listy operacji do dofinansowania. 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Protokół z III posiedzenia Rady Rybackiej 17.12.2019

Uchwały o operacjach zgodnych z ogłoszeniem z dnia 20.09.2019  oraz zgodnych z LSR , każda z uchwał dotyczy poszczególnego naboru:

V.1..2019

V.2.2019

V.3.2019

V.4.2019

V.5.2019

V.6.2019 Czytaj dalej...

Zmiana siedziby Biura SRLGD ,, Morze i Parsęta”

Uprzejmie informujemy, że nasze biuro zmieniło siedzibę z ul. Dworcowej 12 na ul. Szyprów 1 również w Kołobrzegu.

Urzędujemy  na I piętrze (od windy w prawo).

Biuro będzie odpowiednio oznakowane, zmieni się również nasz adres w urzędach oficjalnie ale to dopiero w styczniu 2020.Numery telefonów nie ulegną zmianie , jednak telefon stacjonarny jeszcze jest nieczynny, prosimy o kontakt pod numerami tel. komórkowych.