Trwa VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zapraszamy do składania wniosków.

Termin składania wniosków: 23 listopada 2020 roku – 18 grudnia 2020 roku Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków po kliknięciu w poniższy link: limity-srodkow-nabor-VI Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania to 50% maksymalnej liczby punktów, jaką musi zdobyć operacja. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia: 1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,…

Czytaj dalej Trwa VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zapraszamy do składania wniosków.