Zaktualizowana Księga Wizualizacji-do pobrania

W związku z ostatecznym przeniesieniem strony internetowej PO RYBY 2014-2020 z domeny MGMiŻŚ do domeny MRiRW podajemy zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku: wpisujemy w przeglądarce https://www.gov.pl/web/rolnictwo następnie wybieramy zakładkę "Co robimy" >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020 ). Jednoczesnie informujemy, ze powyższy dokument można pobrać z…

Czytaj dalej Zaktualizowana Księga Wizualizacji-do pobrania

Wesołych Świąt!

Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd i Pracownicy Biura SRLGID ,,Morze i Parsęta’’

Czytaj dalej Wesołych Świąt!

Wniosek o dofinansowanie- załączniki

Wniosek o dofinansowanie załączniki 1 Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę, tj dokument tożsamości w przypadku osoby fizycznej, umowa spółki lub statut w przypadku osoby prawnej 2 Uproszczony plan biznesowy operacji oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez SLRGD 3 Oświadczenie wnioskodawcy o niezatrudnianiu lub zatrudnianiu pracowników wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek  (w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i…

Czytaj dalej Wniosek o dofinansowanie- załączniki

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne •Zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu •Nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi •Nakłady rzeczowe •Pracę własną wykonywaną przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracę wolontariuszy •Koszty związane z umową leasingu w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu, odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od…

Czytaj dalej Koszty niekwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne •Koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji lub jej części od dnia przyznania pomocy, •Koszty związane z realizacją operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r •Podatek VAT, pod warunkiem, że nie mógł zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, •Koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji,…

Czytaj dalej Koszty kwalifikowalne

Kondolencje

Panu Tomaszowi Grobli Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia SRLGD ,,Morze i Parsęta'' szczere wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy składają Członkowie Zarządu Stowarzyszenia SRLGD ,, Morze i Parsęta'' oraz Współpracownicy

Czytaj dalej Kondolencje