SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

ogłoszenia dot.naborów wniosków

23 marca 2018

III nabór ogłoszenie – 26.03.2018

nabór wniosków o dofinansowanie 19.04.2018 r. -11.05.2018 r. 

 

Wniosek o dofinansowanie

 1. wniosek-o-dofinansowanie
 2. biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4
 3. 17-09-05-wod-4.2-instrukcja
 4. zał 4 fiszka projektowa
 5. zał. 3a oświadczenie dot. realizacji zasady równości szans …
 6. zał 3b oświadczenie dot. niezakończenia operacji

 

Wniosek o płatność

 1. wniosek-o-platnosc
 2. 17-09-05-wop-instrukcja

 

Umowa o dofinansowanie

 1. wzor-umowy-o-dofinansowanie (4)
 2. zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe
 3. zal-nr-2_hamonogram_zaliczki
 4. zal-nr-3-wniosek_zaliczki (3)
 5. zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych (3)

 


Ogłoszenie o II naborze wniosków 2017  / nabór 15.01.2018 – 09.02.2018 r.  (archiwum)

Wniosek  o dofinansowanie

formularz_wniosku_o_udzielenie_wsparcia_wniosek_o_dofinansowanie

biznes_plan_uproszczony_2014-2020_

wod-4.2-instrukcja

fiszka-projektowa

 

Umowa o dofinansowanie

wzor-umowy-o-dofinansowanie

zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe

zal-nr-2_hamonogram_zaliczki

zal-nr-3-wniosek_zaliczki

zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych

 

Wniosek o płatność

wniosek-o-platność 

wop-instrukcja

 

 

Ogłoszenie o I naborze wniosków /WoD (archiwum)

ogłoszenie o naborze wniosków 1 2017

Wniosek o Dofinansowanie /WoD

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania

Biznes Plan 

Fiszka Projektowa

 

Umowa 

wzor_umowy_o_dofinansowanie_popr

zal_nr_1_zestawienie_rzeczowo_finansowe

zal_nr_2_hamonogram_zaliczki

zal_nr_3_wniosek_zaliczki

zal_nr_4_harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

 

Wniosek o Płatność /WoP

Wniosek o Płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Kryteria wyboru operacji

dostępne w zakładce: Obszary działania SRLGD