SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Kontakty

RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA”
78-100 Kołobrzeg
ul. Dworcowa 12 pokój nr. 1
tel. – 94 3545753
e-mail: biuro@morzeiparseta.pl
 
BIURO CZYNNE 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 DO 15.30 
 
NIP – 6711817649
REGON – 361706453
KRS – 0000561884
Nr wpisu w ewidencji producentów – 071786750
KONTO – mBank 84114020040000300275800503
 
PREZES  – BOGDAN BŁASZCZYK
tel. – 602 120 108
e-mail: prezes@morzeiparseta.pl
 
WICEPREZES – RYSZARD KLIMCZAK
tel. – 606 725 784
e-mail: ryszardklimczak@wp.pl
 
DYREKTOR BIURA – Tomasz Grobla
tel. – 789 393 153
e-mail: biuro@morzeiparseta.pl
 
Z-CA DYREKTORA BIURA – ANNA NIEWIADOMSKI
tel. – 517 797 782
e-mail: biuro@morzeiparseta.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Biuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. – 91 44 10 203
e-mail: poryby@wzp.pl
 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
https://mgm.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt/
 
 
 
 
 
SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera