SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Kontakty

29 czerwca 2017
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA”
78-100 Kołobrzeg
ul. Dworcowa 12 pokój nr. 1
tel. – 94 3545753
e-mail: biuro@morzeiparseta.pl
 
BIURO CZYNNE 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 DO 15.30 
 
NIP – 6711817649
REGON – 361706453
KRS – 0000561884
Nr wpisu w ewidencji producentów – 071786750
KONTO – mBank 84114020040000300275800503
 
PREZES  – BOGDAN BŁASZCZYK
tel. – 602 120 108
e-mail: prezes@morzeiparseta.pl
 
WICEPREZES – RYSZARD KLIMCZAK
tel. – 606 725 784
e-mail: ryszardklimczak@wp.pl
 
DYREKTOR BIURA – BEATA MIESZKOWSKA
tel. – 789 393 153
e-mail: mieszkowska@morzeiparseta.pl
 
Z-CA DYREKTORA BIURA – MONIKA ŚNIOSZEK
tel. – 517 797 782
e-mail: snioszek@morzeiparseta.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Biuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. – 91 44 10 203
e-mail: poryby@wzp.pl
 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
https://mgm.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt/
 
 
 
 
 
SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

SRLGD Morze i Parseta

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera