SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

I posiedzenie Rady Rybackiej

16 lutego 2018

W związku z zakończonym II/2017 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 15.01.2018 r. – 09.02.2018 r.,  w zakresie:

 

Cel ogólny LSR

Cel szczegółowy LSR

Przedsięwzięcie LSR

Limit środków przeznaczonych na dane przedsięwzięcie w ramach ogłaszanego naboru

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji

Cel, zgodnie z rozporządzeniem

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.1 Utrzymanie i Czytaj dalej...

Koniec naborów!!!

14 lutego 2018

W ubiegły piątek, tj. 09 lutego 2018 r. zakończył się II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie.  Wpłynęło 19 wniosków na ogólną kwotę 2 497 019,66 zł w tym kwota dofinansowania 1 220 119,48 zł. Największym zainteresowaniem cieszyło się przedsięwzięcie 1.2.1 – Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, na które złożono 5 wniosków na ogólną kwotę 559724,53 zł, w tym kwota dofinansowania 238436,49 zł. Obecnie trwa proces weryfikacji i oceny złożonych dokumentów . Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie i złożone wnioski. 

V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

18 stycznia 2018

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:
– poszukiwania produktów/potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,
– wskazania  kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych  w rodzinnych domach,
–  kultywowania tożsamości regionalnej,
–  pielęgnowania  kulinarnych więzi międzypokoleniowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie:  http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/v-edycja-konkursu-pn-poszukiwacze-smakow

 

 

Trwa II nabór wniosków !!!!

15 stycznia 2018

Przypominamy, iż trwa II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.morzeiparseta.pl  w zakładce „nabory wniosków” http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu,  w dniach 15 stycznia – 09 lutego 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia w załączeniu http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-2017/

Zapraszamy do składania wniosków.