SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w załączeniu meilowym do członków Stowarzyszenia przesyłamy zaproszenie wraz z agendą na spotkanie w sprawie gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Spotkanie jest w szczególności dedykowanie organizacjom rybackim.

 

SPOTKANIA

09-01-2019 r. – W gabinecie starosty Tomasza Tamborskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu z Bogdanem Błaszczykiem -Prezesem i Ryszardem Klimczakiem – Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia.  Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania RLGD, w którym samorządy są trzonem organizacyjnym i finansowym oraz nakreślono perspektywy dalszego działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono perspektywy możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Operacyjnego „Rybactwo i  Czytaj dalej...

Listy rankingowe nabór WoD IV/2018

 Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” , na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r., podjęła uchwały dot. wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdziła listy operacji zgodnych z naborem wniosków  i listy operacji do dofinansowania. 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Lista operacji zgodna z naborem

Lista operacji do dofinansowania

 

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej – III posiedzenie RR 19.12.2018