SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Zaproszenie na szkolenie

19 kwietnia 2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu „Zasady realizacji projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBACTWO I MORZE 2014-2020” , które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 a w godzinach 10.00 -15.00. 

Wstęp wolny. 

plakat szkolenie 27.04.2018

Walne Zebranie Członków

19 kwietnia 2018

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 pierwszy termin, (17.15 drugi termin), w Sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, ul. Katedralna 12. 

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w WZC , zgodnie z §15 pkt. 11, członka Stowarzyszenia  może reprezentować pełnomocnik wskazany na podstawie pisemnego Czytaj dalej...

Szkolenia w Gminach

16 kwietnia 2018

W dniach 09-13 kwietnia 2018 r. odbyły się szkolenia w gminach: Kołobrzeg, Gościno, Siemyśl, Rymań, Ustronie Morskie. Oprócz części informacyjnej uczestnicy szkoleń mogli  też skorzystać z indywidualnego doradztwa, omówić wypełnione wnioski. Spotkania prowadzone były przez pracowników biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Cykl kolejnych spotkań zaplanowany jest w II połowie roku, przed kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie. 


 

 

Zapraszamy na szkolenia

3 kwietnia 2018

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia otrzymanego wsparcia , które odbędą się w gminach powiatu kołobrzeskiego. Harmonogram spotkań w załączeniu. 

Szkolenia Powiat