SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

DOŻYNKI W RYMANIU I GOŚCINIE

13 września 2016

Miniony weekend był kolejnym, który obfitował w imprezy dożynkowe w powiecie kołobrzeskim. W sobotę, 10 września, spotkaliśmy się z mieszkańcami i włodarzami gminy Rymań, zaś w niedzielę 11 września odwiedziliśmy Gościno. Stoisko SRLGD „Morze i Parsęta” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Foldery z informacją o możliwości dofinansowań w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, wędzona ryba oraz zupa rybna były hitem obu imprez.

 

PO RAZ KOLEJNY DZIĘKUJEMY NASZYM SPONSOROM:

WIERZBOWSCY A.B.R. Piekarnia Kołobrzeg,

MACHRYB Marcin Mojsiewicz, Kołobrzeg,

ORGANIZACJI RYBAKÓW ŁODZIOWYCH Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.

9 września 2016

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1435

Litwa – wyjazd studyjny 02-05.09.2016 r.

9 września 2016

W dniach 02-05 września 2016 r. dwóch przedstawicieli SRLGD „Morze i Parsęta” uczestniczyło w wyjeździe Lokalnych Grup Działania na Litwę zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w ramach projektu pn. ” Międzynarodowy projekt współpracy najlepszą formą doświadczeń”. Wzięliśmy udział w Targach w Kownie gdzie promowaliśmy SRLGD „Morze i Parsęta” oraz nasz obszar działania. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania z Kowna oraz lokalną społecznością. Dodatkowo mieliśmy możliwość odwiedzenia najważniejszych miast na Litwie tj. Kowno, Wilno oraz Troki. Liczymy na Czytaj dalej...