SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Zaproszenie na spotkania – konsultacje społeczne

26 września 2017

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na spotkania konsultacyjne przedstawicieli środowiska rybackiego w dniu 

27 września 2017r. /środa/ w godz. 10:00- 12:00 do Sali Konferencyjnej  ORŁ-PR sp. z o.o. ul. Stoczniowa 7 w Kołobrzegu.

 

oraz osoby w wieku do  35 r.ż i powyżej 50 r. ż. (grupa defaworyzowana)

 na spotkanie konsultacyjne  związane z aktualizacją  Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD w dniu  28 września 2017r. /czwartek/ w godz. 14:00- Czytaj dalej...

Listy rankingowe po aktualizacji

6 września 2017

W dniu 05 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej, podczas którego dokonano zmian w podjętych wcześniej uchwałach dot. list operacji  zgodnych z ogłoszeniem i list operacji wybranych do dofinansowania w ramach I/2017 naboru wniosków o dofinansowanie.

Aktualne dokumenty w załączeniu. 

listy 09.2017

Kolejny etap oceny wniosków

29 sierpnia 2017

Informujemy, iż zgodnie z procedurą oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru I/2017, wszystkie dokumenty trafiły do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, gdzie zostaną poddane dalszej weryfikacji. Urząd wezwie Wnioskodawców do uzupełnienia ewentualnych braków oraz do wyjaśnień dot. złożonych wniosków. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie między Urzędem Marszałkowskim a Wnioskodawcą i realizacja przedsięwzięcia.