SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Odbyło się WZC

18 października 2017 r. w sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Podjęte zostały uchwały w sprawie zmian w; 

  1. Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD,
  2. Statutu SRLGD,
  3. Regulaminie Rady Rybackiej SRLGD,
  4. składzie Rady Rybackiej SRLGD.

Dziękujemy wszystkim Członkom SRLGD „Morze i Parsęta”a także Gościom, którzy uczestniczyli w WZC, a byli to: Pan Krzysztof Berest – z-ca Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Szczecinie, Pani Anna Mieczkowska-Członek Zarządu Województwa Czytaj dalej...

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, zaprasza na Walne Zebranie Członków SRLGD, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 17.00- pierwszy termin,  17.15 – drugi termin, w Sali Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu. 

Serdecznie zapraszamy

Porządek obrad w załączeniu. 

zaproszenie na WZC 18.10.2017

 

UCHWAŁY:

1- zmiany LSR

zał 1-8 Tabela nr 10 -17

zał 10 – Plan Dzialania

Zał 11 plan komunikacji

zał. 12 Czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju . LSR wraz z załącznikami znajdziecie Państwo poniżej. Wszystkie proponowane zmiany w tekstach wyróżnione są kolorem.  Prosimy o zapoznanie się z Kartą Uwag i wypełnioną odesłać lub dostarczyć do biura SRLGD przy ul. Dworcowej 12, do dnia 06 października 2017 r. do godz. 15,00. 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU:  LSR

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR:   Czytaj dalej...

Spotkanie konsultacyjne dla grupy defaworyzowanej

Mimo szerokiej informacji o spotkaniu konsultacyjnym dla grupy defaworyzowanej tj. osób do 35 r.ż oraz powyżej 50 r.ż, spotkanie nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem. Liczymy na to, że osoby z tak zdefiniowanej grupy uwagi do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przekażą drogą mailową na adres biura stowarzyszenia.