SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” jest w trakcie procedury zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, w dniu 27 września 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie konsultacyje z przedstawicielami sektora rybackiego, które zaowocowało propozycjami do zmian w LSR. 

Dziękujemy Organizacji Rybaków Łodziowych Producentów Rybnych sp. z o.o. za udostępnienie sali. 

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkania – konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na spotkania konsultacyjne przedstawicieli środowiska rybackiego w dniu 

27 września 2017r. /środa/ w godz. 10:00- 12:00 do Sali Konferencyjnej  ORŁ-PR sp. z o.o. ul. Stoczniowa 7 w Kołobrzegu.

 

oraz osoby w wieku do  35 r.ż i powyżej 50 r. ż. (grupa defaworyzowana)

 na spotkanie konsultacyjne  związane z aktualizacją  Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD w dniu  28 września 2017r. /czwartek/ w godz. 14:00- Czytaj dalej...