SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Szkolenie dla Członków Rady Rybackiej i Pracowników Biura

W dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania Aplikacji do elektronicznej obsługi naborów wniosków o dofinansowanie. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy OMIKRON z Warszawy. Program ma na celu wyeliminowanie błędów podczas procesu naboru oraz oceny wniosków oraz znacznie  ułatwi pracę Członkom Rady Rybackiej i Pracownikom Biura SRLGD.

Walne Sprawozdawcze

W dniu 19 czerwca 2017 r., w sali kołobrzeskiego Urzędu Miasta, odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”. Główne tematy dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.  Podjęto też uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r., ws. uchwalenia planu pracy, ws.zmiany w składzie Rady Rybackiej, zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej a także zmiany w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Biura. 

 

Szkolenie

W dniu 09 czerwca 2017 r. w Sali Prasowej MOSiR w Kołobrzegu, odbyło się szkolenie pt. „Akty prawne niezbędne w efektywnej ocenie WoD. Przykładowe wnioski, tryb oceny i głosowania, rozstrzyganie wątpliwości, poprawność techniczna sporządzanej dokumentacji”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura SRLGD, członkowie Zarządu, Rady Rybackiej oraz Komisji Rewizyjnej. 

 

Walne Zebranie Członków

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w dużej sali Urzędu Miasta ul. Ratuszowa 13 w Kołobrzegu. 

porządek obrad wzc

Uchwała nr 1 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 2 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 3 WZ LGD 19.06.17r. 

Uchwała nr 4 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 5 WZ LGD 19.06.17r.

Uchwała nr 6 WZ LGD 19.06.17r.

uchwała nr 7 WZ LGD 19.06.17r. Czytaj dalej...