SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

18 stycznia 2018

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:
– poszukiwania produktów/potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,
– wskazania  kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych  w rodzinnych domach,
–  kultywowania tożsamości regionalnej,
–  pielęgnowania  kulinarnych więzi międzypokoleniowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie:  http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/v-edycja-konkursu-pn-poszukiwacze-smakow

 

 

Trwa II nabór wniosków !!!!

15 stycznia 2018

Przypominamy, iż trwa II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.morzeiparseta.pl  w zakładce „nabory wniosków” http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu,  w dniach 15 stycznia – 09 lutego 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia w załączeniu http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-2017/

Zapraszamy do składania wniosków. 

 

 

Zatwierdzenie zmian w LSR

28 grudnia 2017

Podpisaniem w dniu 28 listopada 2017 r. aneksu do Umowy Ramowej nr 51/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r., zakończył się proces zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Wszystkie zaktualizowane dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Lokalna Strategia Rozwoju:   http://morzeiparseta.pl/lokalna-strategia/lokalna-strategia-rozwoju-3/

 Załączniki do LSR:     http://morzeiparseta.pl/zalaczniki-do-lsr/

Lokalne kryteria wyboru, karty ocen operacji :   http://morzeiparseta.pl/media/

Harmonogram naborów wniosków:   http://morzeiparseta.pl/umowa-o-warunkach-i-sposobach-realizacji-lsr/harmonogram-naborow-wnioskow/