SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Podpisano umowę

17 sierpnia 2018

W dniu 16 sierpnia 2018 r. w Marinie Solnej w Kołobrzegu, podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu”. Zadanie realizowane będzie przez  Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowała Pani Anna Mieczkowska zaś wnioskodawcę Pan Artur Lijewski. 

 

 

http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/1,aktualnosci?tresc=4014

 

Zaproszenie na spotkania – konsultacje społeczne

14 sierpnia 2018

W związku z koniecznością wniesienia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na spotkania konsultacyjne 

przedstawicieli środowiska rybackiego

 w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek/ w godz. 10:00- 12:00 do Sali Konferencyjnej SRLGD (I Piętro),  ul. Dworcowa 12 w Kołobrzegu, 

osoby w wieku do  35 r.ż  i  powyżej 50 r. ż. (grupa defaworyzowana)

w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek/ w Czytaj dalej...

Podpisana umowa

13 sierpnia 2018

W dniu 13 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie imprezy „Festiwal Rybny”, która odbędzie się 08 września 2018 r. w Marinie Solnej w Kołobrzegu. Dokumenty podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa oraz Prezesi SRLGD „Morze i Parsęta”, Panowie Bogdan Błaszczyk oraz Ryszard Klimczak. Impreza będzie współfinansowana w ramach projektu współpracy objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.