SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg

7 grudnia 2017

W dniu 05 grudnia 2017 r., sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg, odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Licznie przybyli uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentami i zasadami przygotowania WoD, z zakresu PO Rybactwo i Morze. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

 

Szkolenie w Kołobrzegu

4 grudnia 2017

W dniu 04 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, odbyło pierwsze z sześciu szkoleń dla Wnioskodawców. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych sektorów, którzy planują aplikować o środki w II naborze, jaki SRLGD „Morze i Parsęta” planuje niebawem ogłosić. Uczestnicy zostali zapoznani z ogólnymi zasadami, jakie obowiązują przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie. Druga część spotkania była poświęcona konsultacjom indywidualnym. 

 

 

 

Zapraszamy na szkolenia

28 listopada 2017

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza na Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania Wniosków o Dofinansowanie z PO Rybactwo i Morze”. Szkolenia adresowane są w szczególności do osób, planujących złożyć wniosek w II naborze, który niebawem ogłosimy. 

Będziemy się z Państwem spotykać w następujących terminach:

04 grudnia 2017 r. godz. 10.00-14.00, Miasto Kołobrzeg, sala konferencyjna, ul. Ratuszowa 13;

05 grudnia 2017 r. godz. 10.00-14.00, Gmina Kołobrzeg, sala konferencyjna, ul. Trzebiatowska 48a;

06 Czytaj dalej...

Odbyły się szkolenia

9 listopada 2017

W dniach 07 i 08 listopada odbyły się szkolenia pt.  „Wnioski o dofinansowanie. Omówienie aktów prawnych. Wypełnienie przykładowych formularzy wniosków” oraz „Wniosek o płatność, zasady przygotowania oraz terminowe rozliczanie uzyskanego wsparcia”, w którym  wzięli udział przedstawiciele sektorów gospodarczego, JST, NGO a także członkowie SRLGD „Morze i Parsęta”. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z poziomu uzyskanej wiedzy. 

Prezentacje z dnia:

07.11.2017 prawidłowe sporządzenie WoP dla mieszkańców

08.11.2017 realizacja i rozliczanie projektów Morze i Parsęta