SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Formularze wniosków oraz instrukcje wypełniania

Dokumenty obowiązujące od 22 Października 2018 r.

Strona MGMiŻŚ –https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

Wniosek o dofinansowanie

1.wod_2018_4_2_5z

2. instrukcja_wod_4_2_5z

3.biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4

4. zał.-3a-oświadczenie-dot.-realizacji-zasady-równości-szans-…

5.zał-3b-oświadczenie-dot.-niezakończenia-operacji-1

6.zał-4-fiszka-projektowa

 

Klauzule RODO do Wniosku o Dofinansowanie

1.oswiadczenie_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela

2.oswiadczenie_pelnomocnik

3.oswiadczenie_reprezentant

4.oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci

 

Umowa o dofinansowanie

1.4.2-wzor-umowy-aktualny

2.zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe

3.zal-nr-2_hamonogram_zaliczki

4.zal-nr-3-wniosek_zaliczki

5.zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych

 

Wniosek o płatność

1.kopia-wop_4_2_5z

2.instrukcja_wop_4_2_5z

3.zalacznik-nr-1-do-instrukcji

 

Klauzule RODO do Wniosku o Płatność

1.oswiadczenie_do-listy-obecnosci

2.oswiadczenie_pelnomocnik-1

3.oswiadczenie_reprezentant-1

 

 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis   /kwiecień 2018 r./

 

Dokumenty obowiązujące od 06 września 2017 r. /archiwum/

Wniosek o dofinansowanie

 1. wniosek-o-dofinansowanie
 2. biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4
 3. 17-09-05-wod-4.2-instrukcja
 4. zał 4 fiszka projektowa
 5. zał. 3a oświadczenie dot. realizacji zasady równości szans …
 6. zał 3b oświadczenie dot. niezakończenia operacji

 

Wniosek o płatność

 1. wniosek-o-platnosc
 2. 17-09-05-wop-instrukcja

 

Umowa o dofinansowanie

 1. wzor-umowy-o-dofinansowanie (4)
 2. zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe
 3. zal-nr-2_hamonogram_zaliczki
 4. zal-nr-3-wniosek_zaliczki (3)
 5. zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych (3)

 

 

Dokumenty, ważne od 14 lipca 2017 r. (archiwum)

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow/wzory-wnioskow

 

Dokumenty ważne do 13 lipca 2017 r. (archiwum)

http://mgm.gov.pl/bez-kategorii/piorytet-4/

 

 

Dokumenty obowiązujące od 29 maja 2017 r. (archiwum)

Wzory wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania

 

Biznes Plan

 

Wniosek o Płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

 

Wzory umów

wzor_umowy_o_dofinansowanie_popr

zal_nr_1_zestawienie_rzeczowo_finansowe

zal_nr_2_hamonogram_zaliczki

zal_nr_3_wniosek_zaliczki

zal_nr_4_harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych