Protokół z WZC

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Morze i Parsęta” w dniu 7 sierpnia 2015 roku.
W dniu 07 sierpnia 2015 roku w Kołobrzegu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. (więcej…)

Czytaj dalej Protokół z WZC