Wyniki naboru

Listy rankingowe

Uchwały

Uchwały o operacjach zgodnych z ogłoszeniem z dnia 20.09.2019  oraz zgodnych z LSR , każda z uchwał dotyczy poszczególnego naboru:
V.1.2019V.2.2019V.3.2019V.4.2019V.5.2019V.6.2019V.7.2019V.8.2019V.9.2019V.10.2019

Uchwały o operacjach wybranych do dofinansowania , każda z uchwał dotyczy poszczególnego  naboru:
V.11.2019V.12.2019V.13.2019V.14.2019V.15.2019V.16.2019V.17.2019V.18.2019V.19.2019V.20.2019

Uchwały o operacjach niewybranych do dofinansowania:
V.12A.2019V.13A.2019V.20A.2019