Wyniki naboru

Listy rankingowe

Protokoły

Uchwały

Uchwały o operacjach zgodnych z ogłoszeniem z dnia 20.09.2019  oraz zgodnych z LSR , każda z uchwał dotyczy poszczególnego naboru:

Uchwały o operacjach wybranych do dofinansowania , każda z uchwał dotyczy poszczególnego  naboru:

Uchwały o operacjach niewybranych do dofinansowania: