SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Obszary działania SRLGD

18 sierpnia 2015

Obszary działania wspierane przez SRLGD i kwoty możliwych dofinansowań.

 

1.1.1 Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich

łańcuchów żywnościowych) oraz akcje promujące

spożycie ryb pochodzących z miejscowych połowów kwota 880 000

1.1.2 Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii kwota 990 000
1.2.1 Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej

wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR kwota 1 980 000

1.2.2 Rybackie start – upy. Podejmowanie przez rybaków

działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z

rybołówstwem lub przetwórstwem ryb. kwota 1 650 000

1.2.3 Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli

grupy defaworyzowanej kwota 110 000

1.3.1 Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytutami

Badawczo – naukowymi w celu skutecznej artykulacji

interesów sektora. kwota 275 000

2.1.1 Czyste     wody    na     obszarze objętym LSR kwota 660 000
2.1.2 Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na

obszarze objętym LSR kwota 880 000

2.1.3 Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek

i jezior kwota 275 000

2.2.1 Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne

mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej

mieszkańców obszaru LSR kwota 220 000

3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku i rekreacji na obszarze

objętym LSR kwota 1 485 000

3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w

szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR kwota 330 000

3.2.2 Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów kwota 330 000