SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Obszary działania SRLGD

6 marca 2017

Planowane obszary działania 

1.1.1

Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich

łańcuchów żywnościowych) oraz akcje promujące

spożycie ryb pochodzących z miejscowych połowów – 880 000 zł

karta ocen-  Karta przedsięwzięcie 1.1.1

 

1.1.2

Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii – 990 000 zł

karta ocen-Karta przedsięwzięcie 1.1.2

1.2.1

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej

wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR  – 1 980 000 zł

karta ocen-Karta przedsięwzięcie 1.2.1

 

1.2.2

Rybackie start – upy. Podejmowanie przez rybaków

działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z

rybołówstwem lub przetwórstwem ryb –  1 650 000 zł

karta ocen-karta przedsięwzięcie 1.2.2

 

1.2.3

Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli

grupy defaworyzowanej – 110 000 zł

karta ocen – Karta przedsięwzięcie 1.2.3

 

1.3.1

Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytutami

Badawczo – naukowymi w celu skutecznej artykulacji

interesów sektora – 275 000 zł

karta ocen – Karta przedsięwzięcie 1.3.1

 

2.1.1

Czyste     wody    na     obszarze objętym LSR – 660 000 zł

karta ocen – Karta przedsięwzięcie 2.1.1 

 

2.1.2

Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na

obszarze objętym LSR –  880 000 zł

karta ocen –Karta przedsięwzięcie 2.1.2

 

2.1.3

Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior

– 275 000 zł

karta ocen –Karta przedsięwzięcie 2.1.3

 

2.2.1

Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR

– 220 000 zł

karta ocen – Karta przedsięwzięcie 2.2.1

 

3.1.1

Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR –  1 485 000 zł

 

karta ocen –Karta przedsięwzięcie 3.1.1

3.2.1

Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR  – 330 000 zł

karta ocen –Karta przedsięwzięcie 3.2.1

 

3.2.2

Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów –  330 000 zł

karta ocen –  Karta przedsięwzięcie 3.2.2

 

 

 

kryteria wyboru operacji