SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

ogłoszenia dot.naborów wniosków

IV Nabór Wniosków o Dofinansowanie 13.11.2018 r. – 27.11.2018 r. 

Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” , na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r., podjęła uchwały dot. wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdziła listy operacji zgodnych z naborem wniosków  i listy operacji do dofinansowania. 

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Lista operacji zgodna z naborem

Lista operacji do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej – III posiedzenie RR 19.12.2018

 

1. treść ogłoszenia – IV nabór WoD

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE    /dokumenty ważne od 22.10.2018 r./

1.wod_2018_4_2_5z

2.instrukcja_wod_4_2_5z

3.biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4 (1)

4.zał.-3a-oświadczenie-dot.-realizacji-zasady-równości-szans-…

5.zał-3b-oświadczenie-dot.-niezakończenia-operacji 

6.zał-4-fiszka-projektowa

 

KLAUZULE RODO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1.oswiadczenie_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela

2. oswiadczenie_pelnomocnik

3. oswiadczenie_reprezentant

4. oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE

1.Wzór umowy o dofinansowanie

2.Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

3.Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

4.Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek beneficjenta o wypłatę zaliczki

5.Załącznik nr.4 do umowy odofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

1.Formularz wniosku o płatność

2.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

3.zalacznik-nr-1-do-instrukcji

 

KLAUZULE RODO DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1.oswiadczenie_do-listy-obecnosci

2. oswiadczenie_pelnomocnik-1

3.oswiadczenie_reprezentant-1

 

——————————————————————————————–