SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Minister MGMiŻŚ w Kołobrzegu

W dniu 16 listopada b.r. Minister Marek Gróbarczyk odbył roboczą wizytę w Kołobrzegu. W sali Mariny Solnej szef resortu spotkał się z rybakami, by omówić pilne sprawy związane ze sposobem podziału ogólnych kwot połowowych, które obowiązywać będą rybaków polskich od 2017 r. Minister w swoim wystąpieniu uprzedził rybaków, że w perspektywie najbliższych kilku lat rybołówstwo polskie czeka trudny okres. Jednocześnie podkreślił, że resort którym kieruje podejmie działania wspierające polskich rybaków. Na takie wsparcie mogą liczyć zwłaszcza rybacy małych jednostek łodziowych. Czytaj dalej...

07.11.2016 r. Walne Zebranie Członków SRLGD „Morze i Parsęta”

                W dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kołobrzegu czterdziestu członków Stowarzyszenia spotkało się w sali konferencyjnej Ratusza.

                Przewodniczącym spotkania był Prezes RLGD Pan Bogdan Błaszczyk, który omówił Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 06 września 2016 r. oraz perspektywę Czytaj dalej...

Walne Zebranie Członków RLGD „Morze i Parsęta” w dniu 07 listopada 2016 r.

Zarząd SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu na podstawie §15 pkt. 2  Statutu, zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 07 listopada (poniedziałek) 2016 r., które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 17:00, drugi termin 17:15

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania  oraz członków komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie Rozporządzenia Ministra Czytaj dalej...

Szkolenie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 11.10.2016 r.

W  dniu 11 października 2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyło się szkolenie pt. „Koszty bieżące i aktywizacja dla RLGD w ramach PO Rybactwo i Morze”.  Ministerstwo reprezentowali między innymi Pan Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa oraz pracownicy poszczególnych departamentów. W szkoleniu udział wzięła Pani Beata Mieszkowska – kierownik biura SRLGD „Morze i Parsęta”. Podczas spotkania omówione zostały główne regulacje rozporządzenia dot. wdrażania priorytetu 4 PO ryby 2014-2020, wniosek o dofinansowanie – Czytaj dalej...

SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera