SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Walne Zgromadzenie Członków

21 grudnia 2015

W dniu 18.12.2015 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków na którym przyjęto następujące uchwały:

1. Wprowadzającą zmiany do Statutu Stowarzyszenia
2. W sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju
3. W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok
4. Uzupełniającą skład Rady Rybackiej

Zwołanie WZC

1 grudnia 2015

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszania, zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 18 grudnia 2015 roku o godz. 15:00.
Zebranie odbędzie się w dużej sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 1.
Proponowany porządek obrad:
1. Zmiany do Statutu Stowarzyszenia
2. Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju
3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok
4. Uzupełnienie składu Rady Rybackiej

Analiza SWOT do LSR

7 listopada 2015

Zarząd SRLGD zwraca się do wszystkich zainteresowanych o wniesienie uwag do analizy SWOT przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Analiza SWOT
Swoje uwagi zainteresowani mogą przesyłać wybranym kanałem komunikacji z zakładki -KONTAKT

Ankieta

6 października 2015

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta: przygotowując lokalną strategię rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kołobrzeg gmina miejska, Kołobrzeg gmina wiejska, Ustronie Morskie, Rymań, Gościno, Siemyśl która będzie dokumentem określającym główne kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla tego obszaru oraz uwzględniającym lokalne potrzeby i oczekiwania, prosi o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail : zarzad@morzeiparseta.pl ankiety Ankieta Okres ankietowania trwa od 25.10.2015 r. Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie ankiety. Będzie to  pomocne w opracowaniu LSR.

SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

SRLGD Morze i Parseta

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera