SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Zwołanie WZC

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszania, zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 18 grudnia 2015 roku o godz. 15:00.
Zebranie odbędzie się w dużej sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 1.
Proponowany porządek obrad:
1. Zmiany do Statutu Stowarzyszenia
2. Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju
3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok
4. Uzupełnienie składu Rady Rybackiej

Analiza SWOT do LSR

Zarząd SRLGD zwraca się do wszystkich zainteresowanych o wniesienie uwag do analizy SWOT przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Analiza SWOT
Swoje uwagi zainteresowani mogą przesyłać wybranym kanałem komunikacji z zakładki -KONTAKT

Ankieta

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta: przygotowując lokalną strategię rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kołobrzeg gmina miejska, Kołobrzeg gmina wiejska, Ustronie Morskie, Rymań, Gościno, Siemyśl która będzie dokumentem określającym główne kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla tego obszaru oraz uwzględniającym lokalne potrzeby i oczekiwania, prosi o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail : zarzad@morzeiparseta.pl ankiety Ankieta Okres ankietowania trwa od 25.10.2015 r. Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie ankiety. Będzie to  pomocne w opracowaniu LSR.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Odbyły się konsultacje w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego na lata 2014 – 2020. Koordynator budowy strategii wybrany przez Zarząd omówił założenia, przewidywane kierunki wsparcia i przewidywany harmonogram jej tworzenia. W spotkaniu wzięło udział ponad 60-ciu zainteresowanych członków Stowarzyszenia. W dyskusji zgłoszono wiele uwag i postulatów. Zebrani wyrazili dezaprobatę w sprawie przedłużających się prac rządu nad szczegółowymi rozporządzeniami w zakresie kierunkowania wsparcia do programu Rybackiego. Zobowiązano Zarząd do upominania się o jak najszybsze rozstrzygnięcia w tym temacie. Umówiono Czytaj dalej...

SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera