SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Podstawy prawne stowarzyszenia

17 lutego 2017

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303213

Rozporządzenie EFMR nr 508

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z 20.02.2015 r.

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR z 10.07.2015 r.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Rozporządzenie MGMiŻŚ  z 06.09.2016 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lsr kierowanych przez społeczność w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w PO „Rybactwo i Morze”

Rozporządzenie MGMiŻŚ z 25.01.2017 r. ws. warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem EFMiR