SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Podstawy prawne stowarzyszenia

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303213

Rozporządzenie EFMR nr 508

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR z 10.07.2015 r.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

 

 

Rozporządzenie MGMiŻŚ  z 06.09.2016 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lsr kierowanych przez społeczność w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w PO „Rybactwo i Morze”

ROZPORZĄDZENIE -ZMIANA 27.07.2018

 

 

Rozporządzenie MGMiŻŚ z 25.01.2017 r. ws. warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem EFMiR

 

Ustawa o RLKS Rozwoju Lokalnym z Udziałem Lokalnej Społeczności z 18 stycznia 2017

zmiana – ustawa o RLKS 20.07.2018


Rozporządzenie z 07.03.2017 dot. projektów współpracy