SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Tematyka rybacka

Pokaz silników morskich firma TECHBUD

TECHBUD_plakat_A2_2016

Przedmiotem publikacji jest przedstawienie głównych priorytetów oraz celów podpisanej w dniu 30 lipca 2016 r. przez Pana Prezydenta nowelizacji ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, powstałej w związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1014/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/44462-zalozenia-nowelizacji-ustawy-dot-rozwoju-sektora-rybackiego

 

Prezentacja Objazdowa silników do kutrów rybackich i jachtów. Możliwe dotacje z UE.

silniki

 

Szanowni Państwo z okazji 50 lecia Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu absolwenci szkoły pragną wesprzeć powstanie nowego pomnika w mieście Kołobrzeg. Będzie to pomnik małego rybaka.