Zapytanie ofertowe

11 lipca 2018

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert dot. ubezpieczenia lokalu. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe-ubezpieczenie lokalu (1)