Rybackie tradycje Kołobrzegu w projekcie Stowarzyszenia ,, Morze i Parsęta’’

Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta’’ obok dystrybucji środków unijnych z Programu Rybactwo i Morze jest min. działanie na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji rybackich narażonych na stopniowe zanikanie. Dlatego właśnie nasze Stowarzyszenie wspólnie z dwoma grupami rybackimi z rejonu Kaszub ( LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka”) zrealizowało projekt współpracy pt. „Rybactwo wczoraj i dziś -…

Czytaj dalejRybackie tradycje Kołobrzegu w projekcie Stowarzyszenia ,, Morze i Parsęta’’