Podpisanie umowy o dofinansowanie na rok 2023

W dniu  23-03-2023 r. w imieniu Zarządu Stowarzyszenia   podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na 65 tys. zł   “Koszty bieżące i aktywizacja” na rok 2023. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji, w ramach działania: Koszty bieżące i aktywizacja, objętej Priorytetem 4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie “Rybactwo i Morze” . Umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim…

Czytaj dalejPodpisanie umowy o dofinansowanie na rok 2023