Propozycja przedsięwzięć/obszarów do dofinansowania, w ramach nowego programu “Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021 – 2027.

Planowane cele do realizacji w działaniu 3.1 1. ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności środowiskowej ograniczenie zużycia energii, w tym montaż instalacji lub urządzeń racjonalizujących gospodarowanie energią lub wodą inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, z uwzględnieniem wymiany kotłów węglowych  działania dotyczące produkcji (ew. magazynowania) energii ze źródeł odnawialnych, np. montaż instalacji fotowoltaicznych 2. promowanie i rozwijanie kultury i tradycji…

Czytaj dalejPropozycja przedsięwzięć/obszarów do dofinansowania, w ramach nowego programu “Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021 – 2027.