Zapraszamy na Walne zebranie Członków-28 maja o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.

Zapraszamy na Walne zebranie wszystkich Członków stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" w Kołobrzegu. Zebranie odbędzie się 28 maja (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej (parter) hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu. W przypadku braku kworum drugi termin otwarcia posiedzenia to 16:15. Prosimy uprzejmie o obecność ze względu na konieczność przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 r. oraz powiadomienia…

Czytaj dalejZapraszamy na Walne zebranie Członków-28 maja o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.