28 maja 2024 r. odbyło się absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD ,, Morze i Parsęta”

Walne zebranie Członków stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" odbyło się 28 maja w hotelu Centrum w Kołobrzegu. Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu: uchwały WZC 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z…

Czytaj dalej28 maja 2024 r. odbyło się absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD ,, Morze i Parsęta”