Ankieta

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta: przygotowując lokalną strategię rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kołobrzeg gmina miejska, Kołobrzeg gmina wiejska, Ustronie Morskie, Rymań, Gościno, Siemyśl która będzie dokumentem określającym główne kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla tego obszaru oraz uwzględniającym lokalne potrzeby i oczekiwania, prosi o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail : zarzad@morzeiparseta.pl ankiety Ankieta…

Czytaj dalejAnkieta

Spotkanie konsultacyjne w sprawie LSR

Odbyły się konsultacje w sprawie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego na lata 2014 – 2020. Koordynator budowy strategii wybrany przez Zarząd omówił założenia, przewidywane kierunki wsparcia i przewidywany harmonogram jej tworzenia. W spotkaniu wzięło udział ponad 60-ciu zainteresowanych członków Stowarzyszenia. W dyskusji zgłoszono wiele uwag i postulatów. Zebrani wyrazili dezaprobatę w sprawie przedłużających się prac rządu nad szczegółowymi rozporządzeniami w zakresie…

Czytaj dalejSpotkanie konsultacyjne w sprawie LSR

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza przedstawicieli JST kompetentnych w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego na lata 2014 – 2020 oraz zainteresowanych członków Stowarzyszenia na spotkanie w dn. 02.10.2015 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ul Szyprów 1

Czytaj dalejZaproszenie

Protokół z WZC

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Morze i Parsęta” w dniu 7 sierpnia 2015 roku.
W dniu 07 sierpnia 2015 roku w Kołobrzegu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. (więcej…)

Czytaj dalejProtokół z WZC