Analiza potrzeb regionu

ANKIETA – ANALIZA POTRZEB REGIONU – Skierowana do mieszkańców regionu

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (SRLGD) w Kołobrzegu pracami związanymi z  aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGR  „Morze i Parsęta” zwracamy się prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą nam na ukierunkowanie działalności Stowarzyszenia oraz dedykowanie środków finansowych z Programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 w taki sposób, aby w jak największym stopniu przyczyniły się do rozwoju obszaru i poprawy jakości życia mieszkańców w nadchodzących latach.

 Obszar działania Stowarzyszenia to gminy: Gościno, Miasto Kołobrzeg, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie

Informujemy, że wszystkie informacje przedstawione w ankiecie są anonimowe i publikowane będą jedynie dane o charakterze zbiorczym zebrane z wszystkich wypełnionych ankiet.

I. METRYKA

II . ZWIĄZEK Z SEKTOREM RYBOŁÓWSTWA

III. DZIAŁANIA NAJBARDZIEJ POTRZEBNE MIESZKAŃCOM OBSZARU SRLGD MORZE I PARSĘTA

(MAKSYMALNIE 10 ODPOWIEDZI)

IV. ATUTY OBSZARU LSR KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ POZYTYWNIE NA ROZWÓJ LOKALNY W NAJBLIŻSZYCH LATACH

(MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)

V. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY OBSZARU OBJĘTEGO LSR

(MAKSYMALNIE 3-5 ODPOWIEDZI)

VI. PRZYSZŁOŚCIOWY, DOCHODOWY KIERUNEK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH NA OBSZARZE LSR

(MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)

VII. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,MORZE I PARSĘTA’’

VIII. PREFEROWANA GRUPA ODBIORCÓW PRZY WYBORZE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA OBSZARZE SRLGD "MORZE I PARSĘTA"

(MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)

IX. RODZAJ OCZEKIWANEGO WSPARCIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM DOTACJI

(MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)