III posiedzenie Rady Rybackiej

W dniu 12 marca 2018 r. o godz. 15.15 w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu, odbędzie się III posiedzenie członków Rady Rybackiej.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Wybór sekretarza
  3. Podpisanie deklaracji bezstronności
  4. Podjęcie uchwał dot. II/2017 naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, ws.;
  5. oceny operacji złożonych przez Wnioskodawców
  6. przyjęcia list operacji zgodnych z naborem
  7. przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie spotkania.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Rybackiej

                                                                                   Andrzej Olichwiruk