Powstała Federacja LGD Pomorza Zachodniego

W dn. 20 stycznia 2017 r .w Świdwinie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 17 LGD.             Podczas spotkania przyjęto Statut Federacji i wybrano władze których zadaniem będzie rejestracja Stowarzyszenia w KRS. Do Zarządu zostali wybrani: Ireneusz Kostka – LGD „Lider Pojezierza” z Barlinka Agnieszka Brodowska – LGD „Powiatu Świdwińskiego” ze Świdwina Bogdan Błaszczyk…

Czytaj dalejPowstała Federacja LGD Pomorza Zachodniego

Walne Zebranie Członków

W dn. 23 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia. Członkowie jednomyślnie przyjęli sprawozdania Zarządu i komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium Zarządowi. W ten sam sposób zaakceptowano propozycje Zarządu odnośnie planu pracy i preliminarza finansowego. Zebranie przyjęło rezygnacje siedmiu członków Rady Rybackiej realizując postulat zmniejszenia kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia

Czytaj dalejWalne Zebranie Członków

Konkurs rozstrzygnięty

Wczoraj dn. 15.06 zgodnie z przyjętym harmonogramem odbyło się przesłuchanie kandydatów zakwalifikowanych, po spełnieniu wymogów formalnych, do drugiej tury konkursu o wybór kierownika biura RLGD " Morze i Parsęta" Największą ilość punktów uzyskała Pani Beata Mieszkowska z Kołobrzegu i została wybrana na stanowisko kierownika biura. Gratulujemy. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie pracą na rzecz SRLGD "Morze i Parsęta"  

Czytaj dalejKonkurs rozstrzygnięty

Konsultacje

W departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został opracowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań "Wsparcie przygotowawcze" i "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja", objętych priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"…

Czytaj dalejKonsultacje

Minister w Kołobrzegu

W dniu 11.03 2015 r odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, pod przewodnictwem Pani Wioletty Dymeckiej, z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Referat wprowadzający   Treść wystąpienia      wygłosił Prezes SRLGD "Morze i Parsęta" Bogdan Błaszczyk W licznych publikacjach od agencyjnych do lokalnych możemy zapoznać się z pokłosiem tej wizyty.

Czytaj dalejMinister w Kołobrzegu

Wizyta Ministra

W dn. 11.03. 2016 o godz. 10.00 odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta poświęcona Gospodarce Morskiej. Zaproszenie do udziału w Sesji przyjął Pan Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sesja ma charakter otwarty dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych,  chcących zadać Panu Ministrowi pytanie oraz wysłuchać jego wypowiedzi.  

Czytaj dalejWizyta Ministra

Zmiana lokalizacji biura

W związku ze zmianą lokalizacji biura na nowe pomieszczenia przy Szyprów 1 pokój 40 w sąsiednim budynku informujemy, że biuro nie będzie czynne w dniach 1-5 luty 2016. Za niedogodności przepraszamy.  

Czytaj dalejZmiana lokalizacji biura