28 maja 2024 r. odbyło się absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD ,, Morze i Parsęta”

Walne zebranie Członków stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" odbyło się 28 maja w hotelu Centrum w Kołobrzegu. Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu: uchwały WZC 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z…

Czytaj dalej28 maja 2024 r. odbyło się absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD ,, Morze i Parsęta”

Zapraszamy na Walne zebranie Członków-28 maja o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.

Zapraszamy na Walne zebranie wszystkich Członków stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" w Kołobrzegu. Zebranie odbędzie się 28 maja (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej (parter) hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu. W przypadku braku kworum drugi termin otwarcia posiedzenia to 16:15. Prosimy uprzejmie o obecność ze względu na konieczność przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 r. oraz powiadomienia…

Czytaj dalejZapraszamy na Walne zebranie Członków-28 maja o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.

Życzenia Wielkanocne

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość życzy Państwu Zarząd i Pracownicy Biura SRLGD ,,Morze i Parsęta''

Czytaj dalejŻyczenia Wielkanocne

Spotkanie delegacji SRLGD,,Morze i Parseta” z Panem Jackiem Czerniakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Delegacja Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” (SRLGD) uczestniczyła w spotkaniu z Panem Jackiem Czerniakiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnym za sprawy związane z rybołówstwem i akwakulturą. Tematem wiodącym była organizacja konkursu na nowe strategie Lokalnego Rozwoju, które stwarzają możliwość dofinansowania operacji realizowanych prze sektor rybacki, samorządowy, organizacje pozarządowe oraz lokalnych przedsiębiorców. Fundusze Europejskie dla Rybactwa na…

Czytaj dalejSpotkanie delegacji SRLGD,,Morze i Parseta” z Panem Jackiem Czerniakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich (listopad-grudzień 2023)

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. link do wiadomości: WR-grud-23-MIR

Czytaj dalejNajnowsze wydanie Wiadomości Rybackich (listopad-grudzień 2023)

Spotkanie konsultacyjne z lokalnymi przedsiębiorcami z powiatu kołobrzeskiego celem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027

Wczoraj t.j. 29.11.2023 r. w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami  Powiatu Kołobrzeskiego . Na spotkaniu, po prezentacji przedstawionej przez inne podmioty, pracownik Biura SRLGD Tomasz Grobla przedstawił prezentację w której zostały omówione formy wsparcia dla przedsiębiorców oraz  informacje dotyczące przyszłej strategii i nowego okresu funkcjonowania Programu na lata 2021-2027 .( cele i działania -według projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa z listopada…

Czytaj dalejSpotkanie konsultacyjne z lokalnymi przedsiębiorcami z powiatu kołobrzeskiego celem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027

„Z morzem związani jesteśmy”-projekt Szkoły Podstawowej SP 1 w Kołobrzegu

Od czerwca do listopada br. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu realizowała projekt pt.„Z morzem związani jesteśmy”-skierowany do dzieci i młodzieży. Środki na jego realizację szkoła otrzymała  w ramach dofinansowania z naszego  Stowarzyszenia z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań morskim dziedzictwem kulturowym oraz tradycjami rybackimi poprzez wdrażanie spójnych inicjatyw poszerzających ofertę kulturową i turystyczną. Dofinansowanie ze środków…

Czytaj dalej„Z morzem związani jesteśmy”-projekt Szkoły Podstawowej SP 1 w Kołobrzegu

Broszura dotycząca nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą  dotyczącą nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Przedstawione są w niej podstawowe informacje o nowym programie, na co przeznaczymy pieniądze, kto między innymi może z programu skorzystać, a także podział środków według priorytetów i działań. Wersja elektroniczna broszury znajduje się na stronie na oficjalnej stronie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa: https://www.rybactwo.gov.pl/, jak…

Czytaj dalejBroszura dotycząca nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.