Limity i kwoty nabór XII/2023

 

Kwoty pomocy dla poszczególnych operacji 

NABÓR  XII

1.2.1 Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
107 000,00zł (sto siedem tysięcy  złotych 00/100)

maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 107 000,00zł (sto siedem tysięcy  złotych 00/100)

 

2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR

limit środków w ramach naboru w wysokości:
130 000zł (sto trzydzieści   tysięcy     złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 130 000zł (sto trzydzieści   tysięcy     złotych 00/100)