Projekty Rozporządzeń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

konsultacje publiczne

pismo uzg publ

projekt rozporz_rozliczanie wydatków

Projekt zm rozp połowy rekr

Szanowni Państwo prezentujemy propozycje nowych Rozporządzeń MGMiŻŚ.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i przekazanie uwag do dnia 31.08.2016 r. na adres mailowy

sekretariat.rybolowstwa@minrol.gov.pl