Szkolenie w MGMiŻŚ

W dniach 15-16 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 –  przygotowanie do wdrażania Lokalne j Strategii Rozwoju”. Organizatorem było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. SRLGD „Morze i Parsęta” reprezentowała Pani Beata Mieszkowska- Kierownik Biura. Główne zagadnienia omawiane na szkoleniu dotyczyły:

  • wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 PO Ryby 2014-2020 oraz wzoru umowy o dofinansowanie w ramach kosztów bieżących i aktywizacji;
  • pomocy publicznej 2014-2020 /pojęcie pomocy publicznej, dopuszczalność pp, procedura akceptacji i monitoringu udzielania pp/;
  • pomocy de minimis 2014-2020;
  • rozporządzenia ws. współpracy i projektów innowacyjnych;
  • procedury realizacji naborów w świetle ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o rozwoju lokalnej społeczności w tym. kompetencje i zadania organu decyzyjnego RLGD, zarządzanie procesem wdrażania LSR – Rola Zarządu, Rady i Biura na poszczególnych etapach procesu. zegrze-22 zegrze-30 zegrze-35 zegrze-2-1 zegrze-2-4 zegrze-2-7