Szkolenie

W dniu 09 czerwca 2017 r. w Sali Prasowej MOSiR w Kołobrzegu, odbyło się szkolenie pt. „Akty prawne niezbędne w efektywnej ocenie WoD. Przykładowe wnioski, tryb oceny i głosowania, rozstrzyganie wątpliwości, poprawność techniczna sporządzanej dokumentacji”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura SRLGD, członkowie Zarządu, Rady Rybackiej oraz Komisji Rewizyjnej.